[Home] [로그인] [회원가입] [english version]
 

 

 
소.식.란
     총회공지
     총회소식
     노회소식
     교회소식
     구인/구직
     포토갤러리

 

 
작성일 : 19-02-02 07:36
뉴욕노회
 글쓴이 : 운영자
조회 : 765  

뉴욕노회 노회장님 및 임원진 목사님, 심경미 뉴욕회장, 오루디아, 이소라, 이미진 임원진과 함께


 
   
  

 

관리자: 장세일 목사,__303 Master Derby Drive Havre de Grace, MD 21078
실무자: 김정길 간사